فارسی|العربیه|English

                               یامن اسمه دواء و ذکره شفاء

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام حسین(ع)آبادهبیمارستان امام خمینی(ره)آبادهمرکز قلب آباده
درمانگاه
تخصصی امام حسین(ع)
بیمارستان
امام خمینی(ره)آباده
مرکز
قلب آباده
   
 
     جهت ورود برروی یکی از عکس های فوق کلیک نمائید.
 

پست الکترونیکتماس با ماموقعیت مکانی بیمارستانپورتال شفا-نوبت دهی الکترونیکی
 
  
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ